Facebook Youtube Instagram

Spolupráca FPT na projekte s CVČ Včielka s názvom „Cestou vedy bližšie ku prírode“

29.06.2017

V súčasnej dobe prebieha projekt v Centre voľného času (CVČ) Včielka v Púchove s názvom „Cestou vedy bližšie ku prírode“.  Realizácia projektu sa uskutočňuje v spolupráci s našou fakultou.

 

Dňa 13. 06. 2017 sa pracovníci FPT zúčastnili spolu so žiakmi, ktorí boli úspešní v prírodovedných olympiádach, za účasti pedagógov, ktorí ich pripravovali a s členmi včelárskeho krúžku na exkurzii v čističke odpadových vôd (ČOV) v Trenčíne. Exkurzia bola spojená so zaujímavým odborným výkladom, ktorý bol prínosom nie len pre žiakov, ale i pre pedagógov.

 

V rámci spolupráce na projekte, zrealizovali študenti FPT v dňoch 27. 06. – 29. 06. 2017 rozbor vzoriek vody z vodovodu a vody od včiel a vzoriek pôdy. Rozbory vzoriek sa vykonávali v laboratóriách a prístrojoch na našej Fakulte priemyselných technológií. Výsledky získané analýzami sa budú následne porovnávať s rozborom odobraných vzoriek vody a pôdy v mesiaci október.
Návrat na aktuality