Facebook Youtube Instagram

Komunitná záhrada

01.06.2017

FPT v Púchove sa zapojila do projektu budovania Komunitnej záhrady v areáli detského domova v Púchove. Komunitná záhrada ožila dňa 18.5.2017 na 100 %. Najskôr bolo osadených 5 drevených debnení, do ktorých boli uložené polená so starých ovocných stromov, konáre, tráva a drevná štiepka. Na to sa navrstvila zemina s kompostom a nakoniec špeciálny bio substrát. Pri sadení rôznych druhov zeleniny sa stretli dobrovoľníci, Fakulta priemyselných technológií v Púchove, mládežnícky parlament, CVČ Včielka, gymnazisti, ale aj deti z detského domova, pedagógovia a špeciálni pomocníci. Z pôdy boli odobraté vzorky, ktoré sa budú skúmať na FPT. Aj takýmto spôsobom sa naša FPT zapojila do mestských projektov s cieľom podporiť dobrú vec a zároveň pokračovať v šírení dobrého mena fakulty a univerzity.
Návrat na aktuality