Facebook Youtube Instagram

Fakultné kolo ŠVOČ 2017 (KNMVM)

15.05.2017

Katedra numerických metód a výpočtového modelovania (KNMVM) FPT v Púchove si Vás dovoľuje pozvať na fakultné kolo ŠVOČ 2017.

 

Súťaž je určená pre študentov bakalárskeho študijného programu "Počítačová podpora materiálového inžinierstva".

 

Termín a miesto konania: 22. 05. 2017 o 9:00 v miestnosti PDs 127
Návrat na aktuality