Rozhovor - prof. Sergey Kurta, DrSc.

Od: Ing. Róbert Janík, PhD.
Dňa: 18.04.2017


Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (FPT TnUAD) v týchto dňoch končí svoju dvojmesačnú vedeckú stáž významný vedec z Ukrajiny: prof. Ing. Sergey Kurta, DrSc.. Pán profesor pracuje na Katedre organickej a analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty Podkarpatskej národnej Univerzity Vasila Štefanika v Ivano-Frankovsku na  Ukrajine. Pochádza z mesta Kałusz, Iwano-Frankovský región Ukrajina. Na Slovensko pricestoval v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA) pre mobility vysokoškolských pedagógov.

Pri príleržitosti ukončnia svojho pobytu na FPT v Púchove sme ho požiadali o rozhovor.

 

Prečo ste si vybrali práve FPT v Púchove?

Na spoluprácu som oslovil viaceré slovenské univerzity, ktoré majú študijný a vedecký program podobný programu, ktorému sa venujeme na Ukrajine. Nakoniec to bola práve FPT v Púchove s ktorou som približne pred rokom nadviazal kontakt na spoluprácu prostredníctvom byvalého dekana prof. Ing. Jána Vavra, PhD. a 6. februára 2017 som pricestoval na dvojmesačnú vedecko-pedagogickú stáž na FPT.

 

Aké predmety vyučujete na Ukrajine?

Na Ukrajine pôsobím na Katedre organickej a analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty, ktorá má široký vedecko-pedagogický záber: organická chémia, biochémia a agrochémia, ochrana a technika životného prostredia a pod., čiže fakulty, katedry a študijné programy majú podobné zameranie ako FPT v Púchove.

 

Akému výskumu ste sa venovali na FPT?

FPT v Púchove má vynikajúce prístrojové vybavenie na prípravu a modifikáciu polymérov a kompozitov, na skúmanie ich štruktúry a vlastností. Počas stáže sa venujem environmentálnym témam ako využitie odpadov z recyklácie (tapety, celulóza, PVC, tetrapaky) a skúmaním fyzikálno – mechanických vlastností kompozitov pripravených s prídavkom odpadov z PVC. Zaoberám sa aj výskumom prírodných polymérnych kompozitov s minerálnymi hnojivami, ktorými sa upravujú semená (pšenica, kukurica, ryža, slnečnica) pred sejbou. Ďalej spolu s kolegami z FPT skúmame štruktúru, spektrálne a termické vlastnosti prírodných polymérov, ktoré sú použité na výrobu uvedených kompozitov (napr. škrob, sacharóza), a tiež chemický proces karamelizácie prírodných produktov: cukor, káva, med.

 

Aké prístroje ste využívali na FPT?

Najmä prístrojové vybavenie z Opens external link in new windowCentra pre diagnostiku a testovanie materiálov CEDITEC a to elektrónový mikroskop, IČ spektrometer, EDX – analyzátor, prístroje na termickú analýzu DMA a DSC, analyzátor veľkosti nanočastíc, univerzálny trhací stroj a mikrovlnný reaktor pre izotermické procesy v prírodných polyméroch.

 

 

Ako prebiehala vaša vedecká stáž na FPT?

S odborníkmi z FPT v Púchove riešime spoločné témy v oblasti spracovania a recyklácie odpadov, v oblasti výskumu polymérov,  prípravy kompozitov s celulózou a polymérmi na báze PVC a iné. Pre študentov a pedagógov som odprezentoval výsledky z výskumu, ktorému sa venujem v rámci tém prednášok: Opens external link in new window1. Vývoj čistých technológií separácie a recyklácie kombinovaných odpadov papiera  a polymérov, Opens external link in new window2. Polymérny kompozit tvoriaci film na povrchu osív s použitím minimálneho množstva hnojív pre agrochemické technológie pred sejbou, Opens external link in new window3. Monitorovanie čistoty ovzdušia v karpatskom regióne Ivano-Frankovskej oblasti na Ukrajine. Spolu so študentmi a pedagógmi som sa zúčastnil niekoľkých exkurzií napr. v Opens external link in new windowContinental Matador Rubber, Johnson Controls, Opens external link in new windowna Zbernom dvore TS mesta Púchov a pútavej exkurzie v sklárskej spoločnosti RONA, a.s. v Lednických Rovniach s prehliadkou vzorkovne produktov v historickom kaštieli.

 

Ako sa Vám páči mesto Púchov?

Púchov je malé veľmi pekné európske mesto. Veľmi dobre sa tu cítim, dobre sa tu pracuje aj oddychuje. Podmienky pre vedu, výskum a pedagogiku na fakulte sú vynikajúce. V Púchove sú mnohé športoviská, wellness centrum a blízko sú kúpele Nimnica, ktoré často navštevujem. Pretože aj doma na Ukrajine rád relaxujem pri plávaní, v saune, mám rád turistiku. V kúpeľoch je liečivá minerálna voda, ktorá mi zachutila a denne ju užívam. Dobre sa cítim aj medzi kolegami na FPT, s ktorými sa dobre  spolupracuje. Spoločne sme boli na slovenskom filme vo vašom novom kine, na Beániách fakulty v Lednických Rovniach, navštívil som múzeum Púchovskej kultúry v Župnom dome, pútnické miesto Kríž Butkov a krásnu prírodu s výhľadom sme obdivovali na turistike na Vršatci. Samozrejme som ochutnal domácu špecialitu Kočkovskú babu, ktorú pripravili kolegovia a výborné slovenské vína.

 

Čo môže ponúknuť vaša domovská fakulta našej FPT?

Naša prírodovedecká fakulta Podkarpatskej národnej Univerzity Vasila Štefánika môže ponúknuť spoluprácu na spoločných projektoch napr. Horizont 2020, prípadne v iných európskych a medzinárodných projektoch, ktorých sa zúčastňuje. Najdôležitejšia spolupráca na projektoch je v oblasti úpravy a recyklácie priemyselných a komunálnych odpadov na báze polymérov z obsahom celulózy, PVC, tetrapakov a iné. Prírodovedecká fakulta Podkarpatskej národnej Univerzity Vasila Štefánika má záujem o spoluprácu s FPT v Púchove formou umožnenia časti inžinierskeho štúdia  pre našich študentov na FPT v Púchove. Štúdium na FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne je pre našich študentov atraktívne pre ponúkané študijné programy a pre možnosť získať titul európsky inžinier (EUR ING). O možnosti takejto spolupráce sa rokuje a dúfam, že bude pozitívnym prínosom pre obe univerzity a pre študentov.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30