Facebook Youtube Instagram

Odhalenie pamätnej tabule - prof. Jóna

12.04.2017

Dňa 10. 04. 2017 si zamestnanci, pedagógovia a študenti Fakulty priemyselných technológií v Púchove (FPT) odhalením pamätnej tabule uctili skvelého človeka, vzácneho kolegu a pedagóga:

Dr. h. c. prof. Ing. Eugena Jóna, DrSc., ktorý zomrel vo veku 80 rokov dňa 31.01.2017. 

 

Slávnostného aktu odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnila aj dcéra prof. Jónu, Ing. Alena Mináriková z Bratislavy. Prof. Ing. Ján Vavro, PhD., prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy a štatutárny zástupca dekanky FPT privítal prítomných študentov, pedagógov a zamestnancov FPT. Vo svojom príhovore vyzdvihol osobnosť prof. Eugena Jónu, ktorý bol spoluzakladateľom FPT, významným vedcom, pedagógom a v neposlednom rade úžasným človekom, kolegom a priateľom.

 

Dr. h. c. prof. Ing. Eugena Jóna, DrSc. zostane navždy v našich srdciach.   
Návrat na aktuality