Facebook Youtube Instagram

Exkurzia - PD Mestečko

10.04.2017

Dňa 04. 04. 2017 sa uskutočnila exkurzia do Poľnohospodárskeho družstva Mestečko, s.r.o. (PD Mestečko), v Púchove pre študentov 2. ročníka denného bakalárskeho štúdia a pre študentov 1. ročníka denného a externého inžinierskeho štúdia ŠP Materiálové inžinierstvo na FPT v Púchove v rámci predmetu "Odpadové inžinierstvo a Environmentálne inžinierstvo v priemyselnej praxi".

Exkurzia bola zameraná na nakladanie s odpadmi.
Návrat na aktuality