Facebook Youtube Instagram

Prednáška - Kam smeruje vývoj polypropylénových vlákien

18.04.2017

V stredu 12. 04. 2017 v miestnosti PDs 127 sa o 10:00 sa uskutočnila prednáška: 

 

"Kam smeruje vývoj polypropylénových vlákien"

 

V rámci prednášky boli študentom a zamestnancom Fakulty priemyselných technológií predstavené možnosti aplikácie, modifikácie a technológie výroby a spracovania vlákien vo firme Chemosvit Fibrochem, a. s. Svit.

 

Prednášajúci: Ing. Tomáš Zatroch, technológ, Chemosvit Fibrochem, a.s.,  Svit

 

 
Návrat na aktuality