Facebook Youtube Instagram

Exkurzia - VÚTCH-CHEMITEX, Žilina

06.04.2017

V stredu 05. 04. 2017 sa uskutočnila exkurzia pre študentov a vyučujúcich vo firme:

Opens external link in new windowVÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. v Žiline.

 

Študentom aj pedagógom bolo umožnené oboznámiť sa s prácou v akreditovaných laboratóriách, používaným laboratórnym vybavením a používanými skúšobnými metódami.

 

Študentom aj pedagógom sa venovali: Ing. Jozef Šesták, CSc., riaditeľ VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. a Ing. Dana Rástočná Illová, PhD. - technická riaditeľka.
Návrat na aktuality