Facebook Youtube Instagram

Prednáška - Využitie open source FEM – Elner FEM

06.04.2017

     Vo štvrtok 30. 03. 2017 sa na Fakulte priemyselných technológií v Púchove (FPT) uskutočnila vyžiadaná prednáška Ing. Miloslava Lindy, Ph.D. z Technickej fakulty, ČZU Praha, na tému: Využití open source FEM - Elner FEM.

 

     Prednáška bola zameraná na voľne dostupné programy GMSH, Elmer FEM, ParaView a Scilab, ktoré je možné využiť ako náhradu komerčných MKP programov pre riešenie náročných výpočtov. Prednášky sa zúčastnili študenti a zamestnanci FPT.
Návrat na aktuality