Facebook Youtube Instagram

Exkurzia - Continental Matador Rubber

21.03.2017

Dňa 21. 03. 2017 sa uskutočnila exkurzia do spoločnosti Continental Matador Rubber, s. r. o. v Púchove pre študentov 1. ročníka denného a externého inžinierskeho štúdia - ŠP Materiálové inžinierstvo na FPT v Púchove a pre vyučujúcich v rámci predmetu "Environmentálne inžinierstvo". Exkurzia bola zameraná na zoznámenie sa študentov a pedagógov s technológiou prevádzkových procesov výroby osobných autoplášťov, environmentálne aspekty a následné riešenie vznikajúcich odpadov pri výrobe.
Návrat na aktuality