Facebook Youtube Instagram

Exkurzia - Zberný dvor technických služieb

22.03.2017

Dňa 28. 02. 2017 sa uskutočnila exkurzia v Zbernom dvore na Technických službách mesta Púchov. Exkurzia sa uskutočnila pre študentov 2. ročníka denného bakalárskeho štúdia na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, v rámci predmetu "Odpadové inžinierstvo" so zameraním na nakladanie s odpadom a triedenie odpadu.
Návrat na aktuality