Facebook Youtube Instagram

Hľadať, nájsť a citovať

17.03.2017

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa dňa 16.3. 2017 na FPT v Púchove konal seminár "Hľadať, nájsť a citovať: odborné informácie na jednom mieste", na ktorom Mgr. Ladislav Svršek zo spoločnosti Albertina icome Bratislava, s.r.o. oboznámil pracovníkov a študentov FPT s možnosťami práce v databázach ProQuest a Knovel a v citačnom manažéri RefWorks, a tiež s hľadaním informácií v rôznych publikáciách v elektronickej podobe a ich spracovaním. Seminár bol organizovaný v spolupráci FPT TnUAD a Univerzitnej knižnice TnUAD.
Návrat na aktuality