Facebook Youtube Instagram

Menovanie docentky na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

24.01.2017

Dňa 16. januára 2017 odovzdal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., dekrét o udelení titulu docent v študijnom odbore 5.2.26 Materiály, Ing. Vladimíre Krmelovej, PhD. s účinnosťou od 4. 1. 2017. 
Návrat na aktuality