Facebook Youtube Instagram

LETNÍ ŠKOLA STATISTICKÝCH METOD & LEAN DESIGN A DESIGN FOR SIX SIGMA

01.06.2015

"Opens external link in new windowLetní škola statistických metod je určena hlavně pro doktorandy akademické pracovníky. Program letní školy vychází přímo ze zkušeností akademických pracovníků s výukou výzkumem na univerzitách a také se inspiruje každodenními zkušenostmi s metodikou zlepšování procesů Six Sigma.

Opens external link in new windowLetní škola „Lean Design“ je krátký intenzivní trénink určený pro čerstvé absolventy, studenty závěrečných ročníků, doktorandy, budoucí vývojáře a inženýry zapojené ve vývoji nových nebo inovovaných produktů. Není nutná žádná předchozí znalost metodiky vývoje produktů ani znalost statistiky.“
Návrat na aktuality