Facebook Youtube Instagram

Exkurzia - Recyklácia texlitného odpadu a výroba nových materiálov- Stered, PR Krajné, s.r.o

07.05.2014

Dňa 07. 05. 2014 sa v rámci projektu KEGA 006TnUAD-4/2014, uskutočnila exkurzia do podniku STERED v Krajnom.
Návrat na aktuality