Facebook Youtube Instagram

Oznam o konaní habilitačnej prednášky

16.02.2015

Predseda Vedeckej rady Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove TnUAD v Trenčíne, v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických  titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD, I. Krasku 491/30, Púchov, v učebni D218 uskutoční dňa 27.2.2015 o 10,00 h verejná habilitačná prednáška Ing. Jána Rybníčka, PhD., riaditeľa CoEP, s.r.o., na tému Polymérne zmesi a kompozity – modifikácia a charakterizácia vlastností a obhajoba habilitačnej práce  Technologické a materiálové inovácie - Progresívne prístupy k vývoju a analýze nano- a mikropolymérnych kompozitov (Technology and Material Innovations - Progresive approaches to development and analysis of nano and micro polymeric composites) v odbore 5.2.26 materiály. 

Initiates file downloadOZNAM

Initiates file downloadPodklady k žiadosti
Návrat na aktuality