Facebook Youtube Instagram

ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FPT

15.12.2014

Dňa 16.12. 2014 o 10:00 hodine v AULE sa uskutočnilo zhromaždenie akademickej obce FPT. 
Návrat na aktuality