Facebook Youtube Instagram

KiaInnovationAward 2014

27.10.2014

KiaMotors Slovakia vyhlasuje prvý ročník súťaže pre univerzity a vysoké školy na Slovensku. Súťaž je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl, ktorí vypracujú projekt v oblasti automobilového priemyslu a jeho produktov. Dôležitým aspektom pri posudzovaní projektov bude ich využiteľnosť v praxi a kreatívnosť.

Initiates file downloadPodrobnejšie informácie

Initiates file downloadPrihláška

Initiates file downloadProjekt-šablóna
Návrat na aktuality