Facebook Youtube Instagram

Doplňujúce voľby do AS TnUAD v Trenčíne za FPT v Púchove a riadne voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPT + VÝSLEDKY

10.09.2014

Voľby člena do zamestnaneckej časti akademického senátu TnUAD budú 7 – 8. októbra 2014


Voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPT TnUAD budú 5. novebra 2014 na FPT v Púchove.

 

Opens external link in new windowPodrobnejšie informácie o voľbách. 
Návrat na aktuality