Facebook Youtube Instagram

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

31.03.2015

V súlade s § 54, ods. 3  a § 51 ods. 3, Zákona  č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnia obhajoby doktorandských dizertačných prác:

 

15. 05. 2015

Initiates file downloadIng. Michal Pastorek

 

15. 05. 2015

Initiates file downloadIng. Monika Struharňanská

 

 

 

 

 

 
Návrat na aktuality