Facebook Youtube Instagram

Vedecká rada

Členmi VR FPT v Púchove sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov VR FPT v Pächove tvoria osoby, ktoré nie sú členmi Akademickej obce TnAUD, ktorej je FPT súčasťou. Predsedom VR FPT je dekan FPT v Púchove.

 

Zloženie vedeckej rady na FPT v Púchove:

 

prof. Ing. Darina ONDRUŠOVÁ, PhD.; FPT TnUAD, Púchov;

doc. Ing. Petra SKALKOVÁ, PhD.; FPT TnUAD, Púchov;

prof. Ing. Ján VAVRO, CSc.; FPT TnUAD, Púchov

prof. RNDr. Mariana PAJTÁŠOVÁ, PhD.; FPT TnUAD, Púchov

doc. Ing. Ján VAVRO, PhD.; FPT TnUAD, Púchov

doc. Mgr. Ivan KOPAL, PhD.; FPT TnUAD, Púchov

doc. Ing. Marta KIANICOVÁ, PhD.; FŠT TnUAD, Trenčín

doc. Ing. Jan KRMELA, PhD.; FPT TnUAD, Púchov

doc. Ing. Vladimíra KRMELOVÁ, PhD.; FPT TnUAD Púchov

doc. Ing. Jela LEGERSKÁ, PhD.; FPT TnUAD, Púchov

doc. Mgr. Jana ŠULCOVÁ, PhD.; FPT TnUAD, Púchov

doc. Ing. Katarína MORICOVÁ, PhD.; FPT TnUAD, Púchov

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD., MPH.; SjF TU Košice

prof. Ing. Jana DOBROVSKÁ, CSc.; FMT VŠB - TU Ostrava

prof. Dr. Ing. Milan SÁGA; SjF ŽU Žilina

doc. Ing. Vladimír TARABA, PhD.; ZPRP Púchov

 

Čestní členovia:

Dr. h. c. Ing. Štefan ROSINA

Dr.h.c. prof. Ing. Ľudovít DOBROVSKÝ, CSc.; FMT VŠB - TU Ostrava   

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan BAKOŠ, DrSc.; FCHPT STU Bratislava

prof. Ing. Františka PEŠLOVÁ, PhD.; ČVUT Praha

prof. RNDr. Tatiana LIPTÁKOVÁ, PhD.; SjF ŽU Žilina