Určenie výšky školného pre akademický rok 2016/2017 a poplatkov na TnUAD

Od: Ing. Zdenka Peclerová
Dňa: 08.01.2016


ORGANIZAČNÁ SMERNICA:

Initiates file downloadUrčenie výšky školného pre akademický rok 2016/2017 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD

vydaná v zmysle ust. § 92 zák.č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vplatnom znení, Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 01.08.2011 č. 2011-3174/27166:7-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme štúdia a čl. 41 Štatútu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Máj - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30 31