Slovensko-bieloruské KonzorciumVedecko-výskumný pobyt docenta Uladzimira Mazgaliou

25. 09. 2017

Text a fotografie: doc. Ing. Jan. Krmela, Ph.D.

 

V týždni od 18. 09. 2017 do 22. 09. 2017 sa na Fakulte priemyselných technológii v Púchove uskutočnil vedecko-výskumný pobyt docenta Uladzimira Mazgaliou z Bieloruskej štátnej technologickej univerzity (Belarusian State Technological University) v Minsku.

Stáž bola realizovaná v rámci slovensko-bieloruského Konzorcia. Predmetom pobytu bola prehliadka laboratórií s moderným prístrojovým vybavením získaného v rámci projektu Opens external link in new window"Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov" (CEDITEK), diskusia nad spoluprácou, diskusia nad experimentmi, simuláciami pneumatík metódou konečných prvkov a 3D tlačou, ďalej exkurzia do Continental Púchov a príprava dokumentov pre plánované pobyty pracovníkov v rámci univerzitného projektu Opens external link in new windowErasmus+.   


Pracovné stretnutie slovensko-bieloruského Konzorcia

25. 05. 2017

Text a fotografie: doc. Ing. Jan. Krmela, Ph.D.

 

Dňa 25. 05. 2017 sa na Fakulte priemyselných technológii v Púchove uskutočnilo pracovné rokovanie vedenia fakulty so zástupcami novo vytvoreného Konzorcia medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, SV Engineering s. r. o., Dupres Consulting s.r.o. a Bieloruskou štátnou technologickou univerzitou - rokovania sa zúčastnili doc. Andrei Kasperovich (vedúci katedry Department of polymer composite materials, Belarusian State Technological University), Ing. Štefan Prekop, PhD. a Ing. Martin Prekop (SV Engineering, s. r. o.) a Dipl. Ing. Ľuboš Modranský (Dupres Consulting s.r.o.).

 

Rokovalo sa o medzinárodnej spolupráci nielen v oblasti vedy a výskumu, ale aj vo vzájomnej výmene zamestnancov medzi Bieloruskou štátnou technologickou univerzitou a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci novo získaného univerzitného projektu Initiates file downloadErasmus+.

 

Súčasťou rokovania bola aj prehliadka vybraných laboratórií s moderným prístrojovým vybavením získaného v rámci projektu Opens external link in new window"Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov" (CEDITEK).


Memorandum o založení slovensko-bieloruského Konzorcia

27. 04. 2017

Text a fotografie: www.tnuni.sk

 

V Bratislave v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. apríla 2017 za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca, predsedu Bieloruskej obchodnej a priemyselnej komory Vladimíra Ulachoviča a premiéra Bieloruskej republiky Andreja Kobjakova, bolo slávnostne podpísané Memorandum o založení konzorcia medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Fakulta priemyselných technológií), Bieloruskou štátnou technologickou univerzitou, spoločnosťami SV Engineering, s.r.o. a Dupres Consulting, s.r.o.

 

Účastníci Memoranda založili slovensko-bieloruské Konzorcium vzájomnej súčinnosti vedeckých, vzdelávacích a výrobných aktivít v oblasti vedecko-technickej a vzdelávacej spolupráce. Cieľom Konzorcia je príprava špecialistov a realizácia projektov v oblasti chemickej technológie, materiálového inžinierstva a informačných technológií. Hlavnými úlohami sú vypracovávanie a realizácia moderných vzdelávacích technológií pre spoločnú prípravu špecialistov v technologickej sfére, výmena študentov, pedagógov a špecialistov v rámci stáží, realizácia vzdelávacích programov, riešenie vedecko-technických úloh a ďalšie. Podľa slov rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika, je dôležité rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania s firmami a inštitúciami nielen doma, ale aj v zahraničí. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 29
30