Facebook Youtube Instagram

Slovensko-bieloruské KonzorciumVedecko-výskumný pobyt docenta Uladzimira Mazgaliou

25. 09. 2017

Text a fotografie: doc. Ing. Jan. Krmela, Ph.D.

 

V týždni od 18. 09. 2017 do 22. 09. 2017 sa na Fakulte priemyselných technológii v Púchove uskutočnil vedecko-výskumný pobyt docenta Uladzimira Mazgaliou z Bieloruskej štátnej technologickej univerzity (Belarusian State Technological University) v Minsku.

Stáž bola realizovaná v rámci slovensko-bieloruského Konzorcia. Predmetom pobytu bola prehliadka laboratórií s moderným prístrojovým vybavením získaného v rámci projektu Opens external link in new window"Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov" (CEDITEK), diskusia nad spoluprácou, diskusia nad experimentmi, simuláciami pneumatík metódou konečných prvkov a 3D tlačou, ďalej exkurzia do Continental Púchov a príprava dokumentov pre plánované pobyty pracovníkov v rámci univerzitného projektu Opens external link in new windowErasmus+.   


Pracovné stretnutie slovensko-bieloruského Konzorcia

25. 05. 2017

Text a fotografie: doc. Ing. Jan. Krmela, Ph.D.

 

Dňa 25. 05. 2017 sa na Fakulte priemyselných technológii v Púchove uskutočnilo pracovné rokovanie vedenia fakulty so zástupcami novo vytvoreného Konzorcia medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, SV Engineering s. r. o., Dupres Consulting s.r.o. a Bieloruskou štátnou technologickou univerzitou - rokovania sa zúčastnili doc. Andrei Kasperovich (vedúci katedry Department of polymer composite materials, Belarusian State Technological University), Ing. Štefan Prekop, PhD. a Ing. Martin Prekop (SV Engineering, s. r. o.) a Dipl. Ing. Ľuboš Modranský (Dupres Consulting s.r.o.).

 

Rokovalo sa o medzinárodnej spolupráci nielen v oblasti vedy a výskumu, ale aj vo vzájomnej výmene zamestnancov medzi Bieloruskou štátnou technologickou univerzitou a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci novo získaného univerzitného projektu Initiates file downloadErasmus+.

 

Súčasťou rokovania bola aj prehliadka vybraných laboratórií s moderným prístrojovým vybavením získaného v rámci projektu Opens external link in new window"Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov" (CEDITEK).


Memorandum o založení slovensko-bieloruského Konzorcia

27. 04. 2017

Text a fotografie: www.tnuni.sk

 

V Bratislave v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. apríla 2017 za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca, predsedu Bieloruskej obchodnej a priemyselnej komory Vladimíra Ulachoviča a premiéra Bieloruskej republiky Andreja Kobjakova, bolo slávnostne podpísané Memorandum o založení konzorcia medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Fakulta priemyselných technológií), Bieloruskou štátnou technologickou univerzitou, spoločnosťami SV Engineering, s.r.o. a Dupres Consulting, s.r.o.

 

Účastníci Memoranda založili slovensko-bieloruské Konzorcium vzájomnej súčinnosti vedeckých, vzdelávacích a výrobných aktivít v oblasti vedecko-technickej a vzdelávacej spolupráce. Cieľom Konzorcia je príprava špecialistov a realizácia projektov v oblasti chemickej technológie, materiálového inžinierstva a informačných technológií. Hlavnými úlohami sú vypracovávanie a realizácia moderných vzdelávacích technológií pre spoločnú prípravu špecialistov v technologickej sfére, výmena študentov, pedagógov a špecialistov v rámci stáží, realizácia vzdelávacích programov, riešenie vedecko-technických úloh a ďalšie. Podľa slov rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika, je dôležité rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania s firmami a inštitúciami nielen doma, ale aj v zahraničí.