Informácie pre uchádzačov o štúdium na FPT v PúchoveVážení uchádzači o štúdium na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, teší nás Váš záujem študovať práve na našej fakulte.

Preto sme pre Vás na tomto mieste pripravili súhrn aktuálnych a užitočných informácií o štúdiu na FPT v Púchove.

Veríme, že Vám tieto informácie budú dostatočne nápomocné a rozhodnete sa študovať práve u nás.

 

Ďalšie informácie o štúdiu Vám poskytne študijné oddelenie, alebo príslušní prodekani.


Fakulta priemyselných technológií (FPT) je výnimočná priamou väzbou na priemyselnú prax, najmä prípravou absolventov v rámci perspektívnych  študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Svojím zameraním predstavuje špičku v rámci SR vo výchove odborníkov v oblasti materiálového inžinierstva, dizajnu, textilného návrhárstva, environmentálneho inžinierstva a numerickej analýzy a simulácie technologických procesov.

Študenti materiálového inžinierstva patria medzi 6% najlepšie zarábajúcich absolventov všetkých VŠ na Slovensku.

Podať elektronickú prihlášku

Prihlášku na štúdium je možné podať aj elektronicky.

Kliknutím na obrázok elektronickej prihlášky získate potrebné informácie.

Podrobný návod na vyplnenie elektronickéj prihlášky pre I. stupeň

V prípade otázok k elektronickej prihláške prosím kontaktujte:

Ing. Daniela Koštialiková, PhD.; daniela.kostialikova@fpt.tnuni.sk; 042/2851 837


Opens external link in new windowInžinierske štúdium - akreditovaný študijný odbor (ŠO) 36. Strojárstvo

Priamo nadväzuje na všetky ponúkané bakalárske študijné programy

Podať elektronickú prihlášku

Pokyny na vyplnenie a odoslanie el. prihlášky pre II. a III. stupeň

Kliknutím na obrázok elektronickej prihlášky získate potrebné informácie.


Podrobný návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre II. a III. stupeň

V prípade otázok k elektronickej prihláške prosím kontaktujte:

Ing. Daniela Koštialiková, PhD.; daniela.kostialikova@fpt.tnuni.sk; 042/2851 837Prečo študovať na FPT v Púchove

  • Vysoká miera uplatnenia absolventov v odbore. Absolventi Fakulty priemyselných technológií patria medzi 6% najlepšie zarábajúcich absolventov jednotlivých študijných programov vysokých škôl v SR.
  • Štúdium perspektívnych študijných programov v súlade s požiadavkami praxe. Na základe prieskumov uskutočnených priamo u zamestnávateľov, bol inžiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo zaradený do skupiny 100 vybraných najperspektívnejších študijných programov na Slovensku.
  • Vysoká miera zamestnanosti absolventov fakulty.
  • Prepojenie teoretickej výučby s praktickými cvičeniami v laboratóriách, exkurziami a odbornou praxou.· Získanie vysokej úrovne praktických experimentálnych zručností z oblasti diagnostiky materiálov, požadovaných u zamestnávateľov.
  • Získanie praktických skúseností s prácou s komerčnými softvérmi: Adams, Adina, Nastran, Dytran, Patran, Marc, Matlab, SolidWorks, ProinžinierCosmos, Mathematica, a ďalších.
  • Možnosť riešiť odborné problémy z praxe formou záverečných prác, čím vznikajú výborné predpoklady pre uplatnenie absolventov fakulty v odbore.
  • Vysoká úroveň vzdelávacieho procesu s aktívnou účasťou odborníkov z praxe a iných akademických a vedeckovýskumných inštitúcií.

Ocenenia FPT v Púchove

 

 


Výnimočnosť FPT v Púchove

FPT v Púchove je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na prax. Študenti majú možnosť absolvovať odbornú prax, atraktívne tréningové pobyty a celý rad exkurzií vo výrobných prevádzkach. Témy záverečných prác sú zadávané na základe požiadaviek praxe, čím sa vytvára možnosť realizácie získaných výsledkov a vznikajú výborné predpoklady pre uplatnenie absolventov. Svojím zameraním na priemyselne dôležité materiály v kombinácií s dizajnom, environmentálnymi aspektmi a numerickou analýzou a simuláciou technologických procesov fakulta predstavuje špičku v rámci SR. Na základe prieskumov uskutočnených priamo u zamestnávateľov, bol inžiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo zaradený do skupiny 100 vybraných najperspektívnejších študijných programov na Slovensku. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29