Štúdium
ODEVNÝ DIZAJN

V procese navrhovania a realizácie odevov majú študenti možnosť výberu inšpirácií z obrovského množstva štylistických atribútov histórie a súčasnej kultúry a v originálnom vlastnom pohľade im dávať novú aktuálnosť. Využitím textilných techník, experimentovaním s materiálom, farbami a líniami môžu vdýchnuť odevu nadčasový charakter a posunúť svoj projekt do sféry výtvarného artefaktu. Rovnocennou líniou je však navrhovanie a tvorba praktických, nositeľných odevov a doplnkov, ktoré spĺňajú nielen estetické požiadavky, ale hlavne kritériá funkčnosti a odevného komfortu. Pozornosť sa venuje príprave portfólia, záverečnej fotodokumentácie a prezentácie modelov formou výstav a módnych prehliadok.


PRIEMYSELNÝ DIZAJN

Súčasný moderný dizajn syntetizuje v sebe stále viac vedeckých, umeleckých a technických disciplín. V systéme štúdia na počiatku každého zadania úlohy je inšpirácia a výslednicou návrh produktu s inovatívnym nápadom, dôkladne vypracovaným funkčným tvarom s efektívnym obsahom. Špecifickosť študijného programu vyžaduje aplikáciu vedomostí z oblasti výroby, skúšania textilných aj ostatných materiálov a spracovania podkladov pre komplexný projekt dizajnu výrobku. Hlbší rozmer práce založený na hľadaní kultúrno - ekonomických a sociálnych súvislostí prerastá v tvorivom procese do stavby vízie tvaru preneseného do materiálnej podoby.


TEXTILNÝ DIZAJN

Oblasť textilného dizajnu zahrňuje v sebe široké spektrum práce s textilnými materiálmi od tvorby textilných dezénov, textilných plošných aj priestorových objektov, experimentovanie a použitie v odevoch, odevných, interiérových doplnkoch a v priemyselných textíliách. V procese tvorby študenti spoznávajú textilný materiál, jeho výtvarné výrazové vlastnosti a možnosti v prepojení na výskum, testovanie technologických vlastností a následné uplatnenie v praxi. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je osvojovanie tradičných aj nových textilných techník v náväznosti na intermediálne presahy do iných umeleckých a technických odborov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31