Facebook Youtube Instagram

Oznam - stravovanie študentov

20.10.2020

Oznamujem Vám, že od 01. 11. 2020 sa bude možné stravovať v Školskej jedálni pri Spojenej škole Ivana krasku 491, Púchov.

 

Nakoľko systém stravovania bude prebiehať elektronicky, je potrebné mať identifikátor: AIS kartu, bankomatovú kartu, autobusovú kartu atď.... preto prosím v čase od 9,00 do 10,00 hod. navštívte vedúcu jedálne a ona vám už bližšie vysvetlí podrobnosti.

 

Cena stravného lístka pre študenta je 3,62 eur, pričom študent si hradí 1,82 eur a druhú časť vo výške 1,80 eur bude fakturovaná univerzite po ukončení mesiaca podľa menného zoznamu.

 

Doplňujúce informácie (prihlášku, jedálny lístok, postupo objednania stravy...)  je možné nájsť na odkaze: http://www.sospuchov.sk/skolska-jedalen.html?page_id=6257

 

Kontaktná osoba: Ľubica Mišíková, vedúca ŠJ.
Návrat na aktuality