Facebook Youtube Instagram

Exkurzia Svit

15.11.2019

Dňa 18 októbra 2019 sa študentky tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu textilná technológia a návrhárstvo a jedna študentka inžinierskeho štúdia so zameraním na materiálové inžinierstvo – textil zúčastnili exkurzie v závode Tatrasvit SOCKS a.s. Pri prehliadke sme videli sortiment pletených ponožiek, podkolienok a pančúch v rôznych farebných a väzbových variantoch a pletiarske automaty. Na základe dohovoru s vedením závodu budú dve študentky v tomto závode riešiť  jednu bakalársku prácu a jednu diplomovú prácu. Zo strany vedenia závodu nám bola venovaná maximálna pozornosť. Študentky exkurzia zaujala. Je príkladom jednej z mála dobre fungujúcich  textilných firiem v SR.
Návrat na aktuality