Facebook Youtube Instagram

Beánie 2018 na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

08.03.2018

Máme úspešne za sebou ďalší ročník fakultného plesového podujatia na počesť novoprijatých študentov na Fakulte priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne. Podujatie sa už tradične nieslo v znamení krásnych spoločenských šiat a unikátnych tanečných výkonov, príjemných stretnutí s milými hosťami a s absolventmi fakulty, a to všetko s výbornou atmosférou a náladou.

 

19. ročník vysokoškolského plesu Fakulty priemyselných technológií v Púchove  „Beánie 2018“ sa uskutočnil 9. februára 2018 v KMK Restaurant na Lednických Rovniach.


Vysokoškolský ples slávnostne otvorila dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Fakultné Beánie svojou účasťou podporili aj Mgr. Rastislav Henek, primátor mesta Púchov s manželkou.

 

O príjemnú atmosféru večera sa postarali moderátori Janka Kuricová a Adam Jakubík, ktorí sa rovnako zdarne zhostili aktu slávnostného prijatia prvákov do fakultnej rodiny.

 

Za toto úspešné a skutočne vydarené plesové podujatie patrí poďakovanie organizátorom plesu pod vedením Ing. Petry Kováčikovej, PhD. a Janky Kuricovej. Tešíme sa na ďalší ročník!

 

 

Fotografie: Bc. Janka Kuricová

 

 
Návrat na aktuality