Facebook Youtube Instagram

Konferencia "The International Symposium on Health and Medical Sciences (ISHMS 2017)“.

31.07.2017

Doc. Vladimíra Krmelová (pracovníčka Katedry materiálových technológií a environmentu na FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne) a doc. Jan Krmela (vedúci Katedry numerických metód a výpočtového modelovania na FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne) sa v dňoch od 29. júna do 1. júla 2017 v rámci pozvania zúčastnili konferencie "The International Symposium on Health and Medical Sciences (ISHMS 2017)“.

Doc. Krmela vo vyžiadanej prednáške na tému Composite experiments with using modern test machines prezentoval TnUAD v Trenčíne a FPT v Púchove ako aj vybrané nové prístrojové vybavenie poriadené z projektu "Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov" (CEDITEK). Prezentované boli výsledky z výskumu riešeného v projekte Opens external link in new windowKEGA 005TnUAD-4/2016 Plášte pneumatík a ich materiálové charakteristiky pre výpočtové modelovanie (doc. Krmela).

Názvy ďalších prednášok boli: Application of plasma treatment in textile (doc. Krmelová) a Analysis of cyclic load for textile reinforcement composites (doc. Krmela)

V priebehu pobytu naviazali nové kontakty s iránskou univerzitou University of Medical Sience a maďarskou Budapest University of Technology and Economics.
Návrat na aktuality