Facebook Youtube Instagram

Slávnostné promócie študentov FPT v Púchove

30.06.2017

V piatok 23. 06. 2017, v čase od 09:00 do 12:30 sa v divadle v Púchove uskutočnili slávnostné promócie absolventov Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

Štátnu skúšku úspešne vykonalo 26 absolventov na dennom bakalárskom štúdiu, 9 absolventov na externom bakalárskom štúdiu, 22 absolventov na dennom inžinierskom štúdiu, 5 absolventov na externom inžinierskom štúdiu. V doktorandskom štúdiu úspešne ukončili štúdium 3 študenti denného doktorandského štúdia a 1 študent externého doktorandského štúdia.

Prítomní absolventi vyhoveli všetkým zákonným podmienkam, ktoré sú predpísané pre dosiahnutie akademického titulu "bakalár, inžinier a filozofie doktor" a prevzali si z rúk pani dekanky, prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD. diplomy.

 

Na slávnostných promóciách sa zúčastnili aj vzácni hostia: Ing. Jaroslav Baška - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja; Roman Hvizdák - viceprimátor Mesta Púchov; Ing. František Sieklik, PhD. - člen Dozornej rady Slovenskej asociácie finančníkov; Ing. Martin Prekop, PhD. - riaditeľ spoločnosti SW Engineering Púchov; PaedDr. Miroslav Kubičár - riaditeľ Gymnázia Púchov; Mgr. Ivan Kasár - riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove; RNDr. Katarína Paliesková - zástupkyňa riaditeľky Strednej odbornej školy Púchov.

 

Slávnostné zhromaždenie absolventov študijných programov Materiálové inžinierstvo (Bc.); Materiálová technológia (Bc.); Textilná technológia a návrhárstvo (Bc.), Počítačová podpora materiálového inžinierstva(Bc.), Materiálové inžinierstvo (Ing.) a Materiály (PhD.) na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo ukončené študentskou hymnou Gaudeamus.
Návrat na aktuality