Facebook Youtube Instagram

Prednáška - Súčasný profil VÚTCH CHEMITEX v Žiline

13.04.2017

V utorok 11. 04. 2017 sa o 9.00 hod. v učebni PDs 127 na Fakulte priemyselných technológií v Púchove (FPT) uskutočnila prednáška:

 

"Súčasný profil VÚTCH (Výskumný ústav textilnej chémie) CHEMITEX, spol. s r.o. v Žiline"

 

Prítomní zamestnanci a študenti v rámci témy prednášky mali možnosť bližšie spoznať odborné aktivity, technologické vybavenie, priebeh skúškok a podmienky certifikácie, s ktorými VÚTCH pracuje.

 

Prednáška nadviazala na informácie, ktoré boli prezentované na Opens external link in new windowexkurzii vo VÚTCH 05. 04. 2017.

 

Prednášajúci: Ing. Jozef Šesták, CSc., riaditeľ spoločnosti VÚTCH- CHEMITEX, spol. s r.o. v Žiline
Návrat na aktuality