Facebook Youtube Instagram

Výsledky komplexnej akreditácie potvrdili vysokú kvalitu FPT v Púchove

08.09.2015
FPT v Púchove dosiahla v procese Komplexnej akreditácie výborné hodnotenie A- a opäť získala akreditácie všetkých študijných programov vo všetkých troch stupňoch VŠ štúdia, ako aj práva na habilitačné a vymenúvacie konania v odbore 5.2.26 materiály. Tento výsledok je potvrdením vysokej úrovne vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na Fakulte priemyselných technológií v Púchove a zárukou kvality pre jej súčasných aj budúcich študentov.Návrat na aktuality