Facebook Youtube Instagram

16. ročník súťaže o Cenu TOP v kategórii študentská práca

26.05.2015

Medzinárodný programový výbor 21. ročníka medzinárodnej konferencie TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA - TOP 2015, ktorá sa bude konať 23. – 25. júna 2015 v hoteli Senec v Senci (Slnečné jazerá) vyhlásil 16. ročník súťaže o Cenu TOP aj v kategórii študentská práca.

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít zdarma s diplomovou prácou do 15. júna 2015. Prihlásené a na adresu organizačného výboru zaslané diplomové práce (do 15. 6.) hodnotí komisia Združenia automobilového priemyslu (ZAP). Hodnotí sa najmä aktuálnosť témy v nadväznosti na ochranu životného prostredia, obsahová stránka a formálna úroveň práce.

 

Slávnostné udeľovanie Cien TOP 2015 sa uskutoční dňa 24. júna 2015 o 19.00 hod. v hoteli Senec v Senci na brehu Slnečných jazier. Cenu TOP 2015 v kategórii „študentská práca“ odovzdá víťazovi zástupca ZAP (zabezpečíme ubytovanie pre víťaza).

 

S pozdravom doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. predseda organizačného výboru.

 

Initiates file downloadCelé znenie výzvy
Návrat na aktuality