Facebook Youtube Instagram

II. Odborný seminár na KMTE

11.05.2015

V stredu 06. 05. 2015 sa na Katedre materiálových technológií a environmentu, v miestnosti č. 218 o 12:00, uskutočnil v poradí už druhý odborný seminár KMTE.

 

Na seminári odprezentovali mladí vedeckí pracovníci doposiaľ získané poznatky vlastného aplikovaného výskumu v nasledovných témach:

 

1. Ing. Lenka Buňová - Alternatívne plnivá, ich modifikácie a vplyv na vlastnosti polymérnych materiálov,

 

2. Ing. Veronika Janíková - Montmorillonit ako adsorbent toxických látok

 

3. Ing. Marián Božek - Štúdium aktivačného účinku nano ZnO na základné fyzikálno-mechanické vlastnosti kaučukových zmesí.
Návrat na aktuality