Facebook Youtube Instagram

Seminár na KMTE

16.02.2015

Dňa 10. 02. 2015 o 9:00 hod. sa v miestnosti PDs č. 218 uskutočnil seminár na témy:

 

Odolnosť gumových materiálov voči biopalivám - Ing. Michal Dubovský;

 

Štúdium termických vlastností koordinačných zlúčenín s biologicky významnými ligandami - Ing. Zuzana Harmatová;

 

Príprava a vlastnosti modifikovaných polymérnych systémov s obsahom alternatívnych plnív - Ing. Slávka Domčeková.

 

Seminár otvorila krátkym príhovorom vedúca Katedry materiálových technológií a environmentu (KMTE), prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD..

 

Ku každej z odprednášaných tém bola odborná diskusia. Všetci zúčastnení sa zhodli, že v seminároch na KMTE bude vhodné pokračovať a vzájomne sa tak informovať o svojich odborných aktivitách.

 

 

 

 

 
Návrat na aktuality