Transfer technológií a odbornosti do praxe
V rámci projektu

„Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe“

s kódom ITMS 26110230118

je u vybraných priemyselných partnerov zamestnaných 5 absolventov doktorandského štúdia a 5 absolventov inžinierskeho štúdia FPT v Púchove.

Absolventi pokrývajú odbornú a aplikačnú časť aktivít zameranú na konkrétnu odbornú spoluprácu s praxou, riešenie konkrétnych úlohy vyplývajúcich z definovaných potrieb priemyselného partnera s prehlbovaním už nadviazanej spolupráce. Absolventi riešia aplikovaný vývoj, optimalizujú vybrané výrobné postupy aplikovaním nových a doteraz získaných poznatkov zo štúdia na FPT v Púchove.  

 

 


Pracovné pozície v rámci projektu za FPT v Púchove:

 

Mgr. Jana Šulcová, PhD.                   1.1.1.7 Koordinátor odbornej aktivity č. 3. 1. – FPT TnUAD

Ing. Róbert Janík, PhD.                     4.1.1 Odborný garant za FPT TnUAD

 

Ing. Andrea Feriancová, PhD.           4.1.3 Post doktorand č. 1

Ing. Peter Počarovský, PhD.             4.1.4 Post doktorand č. 2

Ing. Ladislav Janek, PhD.                 4.1.5 Post doktorand č. 3

Ing. Eva Rosinová, PhD.                  4.1.6 Post doktorand č. 4

Ing. Katarína Holcová, PhD.             4.1.7 Post doktorand č. 5

 

Ing. Radovan Drábik                         4.1.8 Absolvent ING č. 1

Ing. Róbert Hulvej                             4.1.9 Absolvent ING č. 2

Ing. Monika Štrbáková                      4.1.10 Absolvent ING č. 3

Ing. Ivana Medňanská                       4.1.11 Absolvent ING č. 4

Ing. Mariana Janeková                      4.1.12 Absolvent ING č. 5

 

Zoznam priemyselných partnerov zapojených do projektu:

 

ENEX trade, s. r. o.

http://enextrade.sk

Continental Matador Rubber s. r. o.

http://www.matador.sk

Krivý spol. s r. o.

http://www.krivy-sro.sk

Výskumný ústav chemických vlákien a. s., Svit

http://www.vuchv.sk

MIKON spol. s. r.o. Púchov

http://www.mikon.eu/?1430127815027

GOMS s. r. o.

http://www.goms.sk/sk/

PD Mestečko

http://www.pdmestecko.sk

RONA a. s.

http://www.rona.sk


Informačný deň na FPT v Púchove

V dňoch 27. - 28. 11. 2014 sa v zasadačke dekana predstavili absolventi doktorandského a inžinierskeho štúdia FPT, ktorí v rámci projektu "Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe" pôsobia u vybraných priemyselných partnerov.

Absolventi predstavili svoje doterajšie pôsobenie v podnikoch, podrobne informovali o odborných aktivitách a oboznámili zúčastnené vedenie FPT a zúčastnených hostí z podnikov o svojich doteraz získaných výsledkoch, vedomostiach a optimalizovaných riešeniach vo výrobe.

 

Stretnutia sa zúčastnili: 

27. 11. 2014 v čase od 8:30 - 11:15

prof. Ing. Ján Vavro, PhD. - Dekan FPT v Púchove

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. - Štatutárny zástupca dekana FPT v PU

Ing. Róbert Janík, PhD. - 4. 1.1 Odborný garant – Transfer technológii a odbornosti do praxe za FPT TnUAD

Ing. Peter Plekanec - Generálny riaditeľ ENEX Trade s. r. o.

Ing. Andrea Feriancová, PhD. - 4.1.3 Post doktorand č. 1

Ing. Andrej Crkoň - Obchodný zástupca MIKON spol. s r.o.

Ing. Radovan Drábik - 4.1.8 Absolvent ING č. 1

Ing. Ivan Kováčik - Vedúci oddelenia vývoja RONA a.s.

Ing. Mariana Janeková - 4.1.12 Absolvent ING č. 5

Mgr. Martin Ganát - Riaditeľ GOMS spol. s r. o.

Ing. Róbert Hulvej - 4.1.9 Absolvent ING č. 2

Ing. Peter Ježo, PhD. - Predseda družstva PD Mestečko

Ing. Ivana Medňanská - 4.1.11 Absolvent ING č. 4

 

28. 11. 2014 v čase od 8:30 - 11:10

Ing. Róbert Janík, PhD. - 4. 1.1 Odborný garant – Transfer technológii a odbornosti do praxe za FPT TnUAD

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. - Štatutárny zástupca dekana FPT v Púchove

Mgr. Jana Šulcová, PhD. - Koordinátor odbornej aktivity č. 3. 1. – FPT TnUAD        

Ing. Petr Janypka, PhD. - Director of Quality division PLT, Continental Matador Rubber s. r. o. (CMR)

Ing. Peter Počarovský, PhD. - 4.1.4 Post doktorand č. 2

Ing. Eva Rosinová, PhD. - 4.1.6 Post doktorand č. 4

Ing. Janka Vnenčáková - Vedúca divízie skúšobníctva a skúšobných laboratórií (SL-FAT), Výskumný ústav chemických vlákien a. s ., Svit; (VÚCHV)  

Ing. Mária Dzivjaková - Laborantka v textilom laboratóriu VÚCHV a. s., Svit

Ing. Monika Štrbáková - 4.1.10 Absolvent ING č. 3

Ing. Katarína Holcová, PhD. - 4.1.7 Post doktorand č. 5

Ladislav Krivý - Konateľ spoločnosti Krivý s. r. o.

Ing. Ladislav Janek, PhD. - 4.1.5 Post doktorand č. 3

 

Zúčastnení sa zhodli, že vzájomná spolupráca je prospešná - dochádza k ideálnemu prípadu transferu vedomostí do praxe a transferu najnovších technológií do zručností absolventov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31