Habilitačné a inauguračné konanieFakulta priemyselných technológií v Púchove má právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania v študijnom odbore Materiály rozhodnutím ministra školstva SR č. 2010-9151-071 z 08. júna 2010. Uvedené právo priznal fakulte na základe splnenia kritérií, ktoré ukladá vysokoškolský zákon.

 

Rámcový postup a formálne náležitosti pri podávaní žiadostí a priebeh habilitačného alebo inauguračného konania upravujú príslušné paragrafy Vysokoškolského zákona a Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 z 01. 09. 2019.

 

Konkrétne náležitosti sú uvedené v Initiates file downloadaktuálnych kritériách na udeľovanie titulov docent a profesor v študijnom odbore Materiály na FPT v Púchove.

 

Prípadné otázky, podnety a konzultácie smerujte prodekanovi pre vedu a výskum (Opens window for sending emaildoc. Ing. Petra Skalková, PhD.; tel.: 032/7400874 - poverená zastúpením: Ing. Jana Pagáčová, PhD.; jana.pagacova@fpt.tnuni.sk)

 

 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30