Podmienky prijatia - Doktorandské štúdiumPodmienky prijatia 2018/2019

Uchádzači o denné a externé doktorandské štúdium budú prijatí na základe výsledkov prijímacieho pohovoru, po splnení všetkých náležitostí uvedených nižšie:

 

  • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky III. stupňa,
  • úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (absolventi FPT fotokópia),
  • úradne overený doklad o absolvovaní štúdia II. stupňa - diplom (absolventi FPT fotokópia),
  • úradne overený dodatok k diplomu (doklad o výpise výsledkov štúdia) (absolventi FPT fotokópia),
  • životopis.

 

 


Termíny podania prihlášky:

I. kolo - do 11. 06. 2018 - (prijímací pohovor jún 2018)

II. kolo - do 10. 08. 2018- (prijímací pohovor august 2018)
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30