Podmienky prijatia - Inžinierske štúdiumPodmienky prijatia:

Uchádzači o denné a externé inžinierske štúdium budú prijatí na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia na vysokých školách technického alebo prírodovedného zamerania, po splnení všetkých náležitostí uvedených nižšie.

 

Termín podania prihlášok:

 

  • I. kolo 30. jún 2019
  • II. kolo 17. august 2019
  • III. kolo 21. september 2019

 

Adresa, kde zaslať prihlášku:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Ivana Krasku 491/30, 020 01 Púchov

 

Povinné náležitosti prihlášky:

  • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky II. stupňa
  • absolventi iných vysokých škôl /netýka sa absolventov FPT v Púchove/: úradne overený doklad diplomu, úradne overený doklad vysvedčenia o štátnej skúške, kópia dodatku k diplomu v slovenskom jazyku
  • administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € uhradiť bankovým prevodom a doklad o zrealizovanej platbe vložiť do prihlášky.

 

Platbu je nutné poukázať na: IBAN: SK1381800000007000065375, variabilný symbol 10502, špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka).


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30