Podmienky prijatia - Inžinierske štúdium
Podmienky prijatia:

Uchádzači o denné a externé inžinierske štúdium budú prijatí na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia na vysokých školách technického alebo prírodovedného zamerania, po splnení všetkých náležitostí uvedených nižšie.

 

Termín podania prihlášok:

 

  • I. kolo 30. jún 2019
  • II. kolo 17. august 2019
  • III. kolo 30. september 2019

 

Adresa, kde zaslať prihlášku:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Ivana Krasku 491/30, 020 01 Púchov

 

Povinné náležitosti prihlášky:

  • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky II. stupňa
  • absolventi iných vysokých škôl /netýka sa absolventov FPT v Púchove/: úradne overený doklad diplomu, úradne overený doklad vysvedčenia o štátnej skúške, kópia dodatku k diplomu v slovenskom jazyku
  • administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € uhradiť bankovým prevodom a doklad o zrealizovanej platbe vložiť do prihlášky.

 

Platbu je nutné poukázať na: IBAN: SK1381800000007000065375, variabilný symbol 10502, špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka).


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31