Podmienky prijatia - Bakalárske štúdiumPodmienky prijatia 2018/2019

Uchádzači v študijných programoch: materiálové inžinierstvo; materiálová technológia; počítačová podpora materiálového inžinierstva budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe ukončeného stredoškolského vzdelania s maturitou.

 

Uchádzači o denné a externé bakalárske štúdium v študijnom programe textilná technológia a návrhárstvo budú prijatí na základe výsledkov z talentovej prijímacej skúšky a po splnení všetkých ostatných náležitostí.

 

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.


Termíny podania prihlášky

- počítačová podpora materiálového inžinierstva; 

- materiálové inžinierstvo;

- materiálová technológia:

I. kolo –  do 30.04.2018 – (výberové konanie, máj 2018)

II. kolo – do 30.06.2018 – (výberové konanie, júl 2018)

III. kolo – do 17.08.2018 – (výberové konanie, august 2018)

IV. kolo – do 21.09.2018 – (výberové konanie, september 2018)

 

 - textilná technológia a návrhárstvo:

I. kolo –  do 30.04.2018 – (talentová skúška, máj 2018)

II. kolo – do 30.06.2018 – (talentová skúška, júl 2018)

III. kolo – do 17.08.2018 – (talentová skúška, august 2018)

IV. kolo – do 11.09.2018 – (talentová skúška, september  2018)


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31