Podmienky prijatia - Bakalárske štúdiumPodmienky prijatia 2018/2019

Uchádzači v študijných programoch: materiálové inžinierstvo; materiálová technológia; počítačová podpora materiálového inžinierstva budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe ukončeného stredoškolského vzdelania s maturitou.

 

Uchádzači o denné a externé bakalárske štúdium v študijnom programe textilná technológia a návrhárstvo budú prijatí na základe výsledkov z talentovej prijímacej skúšky a po splnení všetkých ostatných náležitostí.

 

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.


Termíny podania prihlášky

- počítačová podpora materiálového inžinierstva; 

- materiálové inžinierstvo;

- materiálová technológia:

I. kolo –  do 30.04.2018 – (výberové konanie, máj 2018)

II. kolo – do 30.06.2018 – (výberové konanie, júl 2018)

III. kolo – do 17.08.2018 – (výberové konanie, august 2018)

IV. kolo – do 21.09.2018 – (výberové konanie, september 2018)

 

 - textilná technológia a návrhárstvo:

I. kolo –  do 30.04.2018 – (talentová skúška, máj 2018)

II. kolo – do 30.06.2018 – (talentová skúška, júl 2018)

III. kolo – do 17.08.2018 – (talentová skúška, august 2018)

IV. kolo – do 11.09.2018 – (talentová skúška, september  2018)AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31