Facebook Youtube Instagram

CEEPUS
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Opens external link in new windowNárodná kancelária programu CEEPUS na Slovensku

Opens external link in new windowZoznam sietí na akad. rok 2014/2015

Opens external link in new windowInformácie pre uchádzačov zo Slovenska

Opens external link in new windowBulletin SAIA 05/2014

V programe CEEPUS sa realizujú medzinárodné mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov, a to buď v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl, alebo aj mimo  týchto sietí (kategória „freemover“). Tieto študijné, či výskumné pobyty financujú členské krajiny programu formou štipendia. Na Slovensku program financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Národnou kanceláriou programu je SAIA, n. o.

 

Typy pobytov

  • semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov (3 až 10 mesiacov)
  • krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej,  alebo dizertačnej práce (1 až 2 mesiace)
  • prednáškové a výskumné pobyty pre učiteľov (1 mesiac)

 

Členmi programu v súčasnosti sú: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko a Univerzita v Prištine v Kosove.

 

Kontaktná osoba za FPT v Púchove: Opens window for sending emailIng. Róbert Janík, PhD.